ProduktSMA 100 Series, wersja 9.0.0.10-28sv i wcześniejsze
SMA 100 Series, wersja 10.2.0.7-34sv i wcześniejsze
SMA 100 Series, wersja 10.2.1.0-17sv i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-20034
Krytyczność9.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
OpisLuka w kontroli dostępu umożliwia zdalnemu nieuwierzytelnionemu atakującemu ominięcie kontroli ścieżki i usunięcie dowolnego pliku, co może skutkować ponownym uruchomieniem do domyślnych ustawień fabrycznych.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0021