ProduktIBM Tivoli Monitoring: przed 6.3.0.7 z dodatkiem Service Pack 12
Numer CVECVE-2022-22965
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach występuje z powodu nieprawidłowej weryfikacji danych wejściowych. Osoba atakująca zdalnie może wysłać specjalnie spreparowane żądanie HTTP do aplikacji, której dotyczy luka, i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.ibm.com/support/pages/node/6587154