ProduktIntel® Server Board M10JNP2SB Family BMC Firmware przed wersją 1.11.
Intel® Server Board M20NTP Family BMC Firmware przed wersją  v0027.
Intel® Server Board M70KLP2SB Family BMC Firmware przed wersją 4.15.
Numer CVECVE-2022-40242
Krytyczność8.3/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisNiewystarczająco chronione poświadczenia w niektórych oprogramowaniach sprzętowych Intel(R) Server Board BMC przed wersjami 1.11, v0027 i 4.15 mogą pozwolić nieuwierzytelnionemu użytkownikowi na potencjalne włączenie eskalacji uprawnień poprzez dostęp do sieci.
  
Numer CVECVE-2022-2827
Krytyczność7,5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNiewłaściwa kontrola dostępu w niektórych oprogramowaniach sprzętowych Intel(R) Server Board BMC przed wersjami 1.11, v0027 i 4.15 może umożliwić nieuwierzytelnionemu użytkownikowi potencjalne ujawnienie informacji za pośrednictwem dostępu do sieci.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00801.html