ProduktFlexera InstallShield do 2015 SP1
Flexera InstallShield  jest zintegrowana z wieloma produktami sprzedawanymi przez inne firmy
Numer CVECVE-2016-2542
Krytyczność7.3/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
AktualizacjaTAK
OpisProdukt, którego dotyczy luka, ma niezaufaną ścieżkę wyszukiwania, która może pozwolić osobie atakującej na wykonanie złośliwej biblioteki DLL, jeśli zostanie umieszczona w katalogu roboczym pliku wykonywalnego programu instalacyjnego za pomocą inżynierii społecznej.
linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-287-03