ProduktBMXNOR0200H Ethernet/Serial RTU module
Numer CVECVE-2019-6813
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisBłędy w odbiorze skróconych pakietów SNMP na porcie 161/UDP mogą spowodować warunek odmowy usługi.
Numer CVECVE-2019-6831
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisOtrzymanie dużej liczby pakietów IEC 60870-5-104 przez moduł na porcie 2404/TCP może prowadzić do przerwania aktywnych połączeń.
Numer CVECVE-2019-6810
Krytyczność8.6 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
OpisLuka umożliwia wykonanie poleceń przez nieautoryzowanych użytkowników podczas korzystania z protokołu IEC 60870-5-104.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-044-01
ProduktMagelis HMIGTO series
Magelis HMISTO series
Magelis XBTGH series
Magelis HMIGTU series
Magelis HMIGTUX series
Magelis HMISCU series
Magelis HMISTU series
Magelis XBTGT series
Magelis XBTGC series
Magelis HMIGXO series
Magelis HMIGXU series
Numer CVECVE-2019-6833
Krytyczność7.4 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:N/I:N/A:H
OpisZbyt duża liczba ramek przesyłanych do panelu sterowniczego może prowadzić do jego zawieszenia.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-044-02