Produkt Spectrum Power 5-wszystkie wersje wcześniejsze niż 5.50 HF02
Numer CVE CVE-2020-7579
Krytyczność6.1 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
OpisSerwer webowy może zezwolić na ataki typu cross-site scripting (XSS), jeśli niczego nie podejrzewający użytkownicy zostaną zmanipulowani w dostępie do złośliwego łącza.
RekomendacjeNie otwierać nieznanych linków kiedy pracujemy na Spectrum Power 5
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-070-03