Produkt VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
VMware Horizon Client dla Windows
VMware Remote Console dla Windows (VMRC dla Windows)
Numer CVE CVE-2020-3947
Krytyczność9.3
OpisPomyślne wykonanie tej luki w zabezpieczeniach może doprowadzić do wykonania złośliwego kodu na hoście przez atakującego i dokonać DoS
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0004.html
Produkt VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
VMware Horizon Client dla Windows
VMware Remote Console dla Windows (VMRC dla Windows)
Numer CVE CVE-2020-3948
Krytyczność7.8
OpisLokalny atakujący nie posiadający uprawnień administracyjnych z dostępem do maszyny gościa z załączonym drukowaniem wirtualnym możne wykorzystać problem do eskalacji uprawnień do roota na maszynie gościa
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0004.html
Produkt VMware Workstation Pro / Player (Workstation)
VMware Fusion Pro / Fusion (Fusion)
VMware Horizon Client dla Windows
VMware Remote Console dla Windows (VMRC dla Windows)
Numer CVE CVE-2019-5543
Krytyczność7.3
Opis Lokalny użytkownik w systemie, w którym zainstalowane jest oprogramowanie, może wykorzystać lukę do uruchamiania poleceń jako każdy użytkownik.
Linkhttps://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0004.html