ICS-CERT poinformował o podatnościach w produktach SpiderControl i Omron.

Producent: SpiderControl

Podatności:

  • CVE-2018-18991 – umożliwia atakującemu wysłanie spreparowanego adresu URL zawierającego JavaScript.

Podatne produkty:

  • SCADA WebServer: wersje wcześniejsze niż 2.03.0001

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-338-02

Producent: Omron

Podatności:

  • CVE-2018-18993 – umożliwia atakującemu użycie specjalnie spreparowanego pliku, aby przepełnić bufor i wykonać kod pod uprawnieniami aplikacji,
  • CVE-2018-18989 – umożliwia atakującemu użycie specjalnie spreparowanego pliku, aby wykonać kod pod uprawnieniami aplikacji.

Podatne produkty:

  • CX-One wersja 4.42 i wcześniejsze,
  • CX-Programmer wersja 9.66 i wcześniejsze,
  • CX-Server wersja 5.0.23 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-338-01