ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Siemens.

Producent: Siemens

Podatności:

  • CVE-2018-13798 – spreparowane pakiety wysyłane do portu 80/TCP lub 443/TCP mogą umożliwić przeprowadzenie ataku DoS przez nieuwierzytelnionego użytkownika.

Podatne produkty:

  • SICAM A8000 CP-8000 wersje wcześniejsze niż v14,
  • SICAM A8000 CP-802X wersje wcześniejsze niż v14,
  • SICAM A8000 CP-8050 wersje wcześniejsze niż v2.

Podatności:

Podatne produkty:

  • IEC 61850 dla modułu Ethernet EN100 wersje wcześniejsze niż v4.33.

Więcej informacji:

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-038-01

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-038-02