ICS-CERT poinformował o podatnościach w produktach Schneider Electric i Teledyne DALSA.

Producent: Schneider Electric

Podatności:

  • CVE-2018-7798 – umożliwia atakującemu przechwycenie docelowego ruchu sieciowego między PLC poprzez zdalne modyfikowanie parametrów konfiguracyjnych

Podatne produkty:

  • Modicon M221, wszystkie wersje

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-324-02

Producent: Teledyne DALSA

Podatności:

  • CVE-2018-17930 – przepełnienie bufora na stosie – zdalne wykonanie kodu

Podatne produkty:

  • Sherlock, wersja 7.2.7.4 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-324-01