ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Schneider Electric, Geutebrück GmbH i General Electric.

Producent: Schneider Electric

Podatności:

 • CVE-2018-7813 – luka w bibliotece pcwin.dll, która może spowodować wykonanie zdalnego kodu podczas przetwarzania pliku GD1.
 • CVE-2018-7814 – przepełnienie bufora na stosie, pozwala na wykonanie zdalnego kodu podczas przetwarzania pliku GD1.
 • CVE-2018-7815 – luka w bibliotece c3core.dll, która może spowodować wykonanie zdalnego kodu podczas przetwarzania pliku GD1.

Podatne produkty:

 • Eurotherm by Schneider Electric GUIcon wersja 2.0.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-01

Producent: Geutebrück GmbH

Podatności:

 • CVE-2018-19007 – konfiguracja DDNS jest podatna na wstrzyknięcie polecenia systemu operacyjnego jako root.

Podatne produkty:

 • Kamery z serii E2 działające na oprogramowaniu wcześniejszym niż wersja 1.12.0.25.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-03

Producent: General Electric

Podatności:

 • CVE-2018-19003 – podatność typu “path traversal” pozwala atakującemu na uzyskanie dostępu do chronionych informacji.

Podatne produkty:

 • Mark VIe wersje od 03.03.28C do 05.02.04C,
 • EX2100e, wszystkie wersje wcześniejsze niż 04.09.00C,
 • EX2100e_Reg, wszystkie wersje wcześniejsze niż 04.09.00C,
 • LS2100e, wszystkie wersje wcześniejsze niż 04.09.00C.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-347-04