ProduktGOT2000 CoreOS wersja -Y i wcześniejsze:
GT27 model
GT25 model
GT23 model
Numer CVECVE-2020-5595
Krytyczność9.8/10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisPodatność umożliwia złośliwemu napastnikowi na awarię urządzenia, co może doprowadzić do zdalnego wykonania kodu.
Numer CVECVE-2020-5596
Krytyczność7.5/10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisLuka ta może pozwolić złośliwemu atakującemu na spowodowanie ataku typu „DoS” połączenia TCP.
Numer CVECVE-2020-5597
Krytyczność7.5/10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisWykorzystanie podatności umożliwia wykonanie DoS oraz spowodować awarię urządzenia.
Numer CVECVE-2020-5598
Krytyczność9.8/10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka ta może umożliwić atakującemu osoby atakującej uzyskanie dostępu do poufnych danych, spowodować DoS i spowodować awarię urządzenia.
Numer CVECVE-2020-5599
Krytyczność7.1/10
Wektor CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:H
OpisLuka ta może pozwolić osobie atakującej na wyonanie ataku typu „DoS”.
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-189-02