ICS-CERT poinformował o podatności w produktach PSI GridConnect.

Producent: PSI GridConnect

Podatności:

  • CVE-2019-6528 – podatność XSS, aplikacja interpretuje dane wejściowe jako kod HTML, JavaScript lub VBScript.

Podatne produkty:

  • Telecontrol Gateway 3G wersje 4.2.21, 5.0.27, 5.1.19, 6.0.16 i wcześniejsze,
  • Telecontrol Gateway XS-MU wersje 4.2.21, 5.0.27, 5.1.19, 6.0.16 i wcześniejsze,
  • Telecontrol Gateway VM wersje 4.2.21, 5.0.27, 5.1.19, 6.0.16 i wcześniejsze,
  • Smart Telecontrol Unit TCG wersje 5.0.27, 5.1.19, 6.0.16 i wcześniejsze,
  • IEC104 Security Proxy wersja 2.2.10 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-059-01