ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Omron, ABB i ControlByWeb.

Producent: Omron

Podatności:

 • CVE-2018-19011 – aplikacja wykonuje kod, wstrzyknięty do projektu. Atakujący może wykorzystać tę lukę do wykonania kodu z uprawnieniami aplikacji.
 • CVE-2018-19013 – używając spreparowanego projektu, atakujący może wprowadzić polecenie usunięcia plików.
 • CVE-2018-19015 – za pomocą spreparowanego projektu, atakujący może wprowadzać polecenia uruchamiające programy oraz tworzyć, zapisywać i odczytywać pliki na urządzeniu.
 • CVE-2018-19017 – luka typu “use-after-free”. Użycie spreparowanego projektu umożliwia atakującemu wykonanie kodu z uprawnieniami aplikacji.
 • CVE-2018-19019 – użycie spreparowanego projektu umożliwia atakującemu wykonanie kodu z uprawnieniami aplikacji.

Podatne produkty:

 • CX-Supervisor: wersja 3.42 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-017-01

Producent: ABB

Podatności:

 • CVE-2018-19008 – problem z przetwarzaniem w kontekście edytora tekstu.

Podatne produkty:

 • CP400PB, Panel Builder dla CP405 oraz CP408, wersja 2.0.7.05 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-017-02

Producent: ControlByWeb

Podatności:

 • CVE-2018-18881 – problem z uwierzytelnieniem poprawność żądań, może to prowadzić do odmowy usługi.
 • CVE-2018-18882 – oprogramowanie nie sprawdza poprawności danych wejściowych umożliwiając wykonanie kodu.

Podatne produkty:

 • X-320M-I wersja v1.05 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-017-03