ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Leão Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas i PEPPERL+FUCHS.

Producent: LCDS

Podatności:

  • CVE-2019-6536 – otwarcie spreparowanego pliku ELS może spowodować zapis poza buforem, umożliwia to atakującemu zdalne wykonanie kodu.

Podatne produkty:

  • LAquis SCADA 4.1.0.4150.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-073-01

Producent: PEPPERL+FUCHS

Podatności:

  • CVE-2018-16059 – podatność typu “path traversal” umożliwia nieautoryzowane ujawnienie informacji.

Podatne produkty:

  • wszystkie produkty z serii WHA-GW.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-073-03