ICS-CERT poinformował o podatnościach w produktach INVT Electric.

Podatności:

  • CVE-2018-18987 – umożliwia zapisanie danych przez atakującego w znanych lokalizacjach pamięci, co może spowodować awarię programu lub umożliwić zdalne wykonanie kodu.
  • CVE-2018-18983 – program odczytuje zawartość pliku do innego bufora na stercie, co może spowodować awarię programu lub umożliwić zdalne wykonanie kodu.

Podatne produkty:

  • VT-Designer 2.1.7.31

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-333-01