ProduktIgnition 8 Gateway, wersje wcześniejsze niż 8.0.10
Numer CVE CVE-2020-10641
Krytyczność 9.1 /10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
Opis Luka pozwala atakującemu na zapisanie niekończących się logów w bazie danych bez ograniczeń miejsca. Powoduje to zużycie całej dostępnej przestrzeni na dysku twardym, prowadząc do warunku odmowy usługi.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-112-01