ProduktInfraSuite Device Master: wersje 1.0.10 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2023-46604
Krytyczność9,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDelta Electronics InfraSuite Device Master zawiera lukę w zakresie deserializacji niezaufanych danych, ponieważ uruchamia wersję Apache ActiveMQ (5.15.2), która jest podatna na atak CVE-2023-46604.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-130-03