ProduktDIAEnergie: Wersje v1.10.00.005
Numer CVECVE-2024-34031
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDelta Electronics DIAEnergie jest podatna na lukę w zabezpieczeniach polegającą na wstrzykiwaniu kodu SQL, która występuje w skrypcie Handler_CFG.ashx. Uwierzytelniony atakujący może wykorzystać ten problem do potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa systemu, w którym wdrożono DIAEnergie
  
Numer CVECVE-2024-34032
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDelta Electronics DIAEnergie jest podatna na lukę w zabezpieczeniach polegającą na wstrzykiwaniu SQL, która występuje w punkcie końcowym GetDIACloudList. Uwierzytelniony atakujący może wykorzystać ten problem do potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa systemu, w którym wdrożono DIAEnergie.
  
Numer CVECVE-2024-34033
Krytyczność8,8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisDelta Electronics DIAEnergie ma niewystarczającą walidację danych wejściowych, co umożliwia przeprowadzenie ataku polegającego na przekroczeniu ścieżki i zapis poza zamierzonym katalogiem. Jeśli zostanie określona nazwa pliku, która już istnieje w systemie plików, oryginalny plik zostanie nadpisany.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-123-02