ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Emerson.

Podatności:

  • CVE-2019-10967 – przepełnienie bufora na stosie spowodowane nieprawidłową obsługą długich nazw plików w usłudze FTP, co może umożliwić zdalne wykonanie kodu i eskalację uprawnień.
  • CVE-2019-10965 – przepełnienie bufora na stercie spowodowane nieprawidłową obsługą długiego polecenia w usłudze FTP, co może spowodować uszkodzenie pamięci, które zatrzymuje kontroler lub prowadzi do zdalnego wykonania kodu i eskalacji uprawnień.

Podatne produkty:

  • Emerson Ovation OCR400 Controller wersja 3.3.1 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-148-01