ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Emerson, Omron, Pilz i Tridium.

Producent: Emerson

Podatności:

 • CVE-2018-19021 – spreparowany skrypt pozwala ominąć uwierzytelnianie prowadząc do ataku typu DoS.

Podatne produkty:

 • DeltaV DCS, wersje 11.3.1, 11.3.2, 12.3.1, 13.3.1, 14.3, R5.1, oraz R6.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-010-01

Producent: Omron

Podatności:

 • CVE-2018-19027 – spreparowany plik pozwala na wykonanie kodu z uprawnieniami aplikacji.

Podatne produkty:

 • CX-One, wersja 4.50 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-010-02

Producent: Pilz

Podatności:

 • CVE-2018-19009 – atakujący z lokalnym dostępem do systemu z oprogramowaniem PNOZmulti Configurator może wyświetlać poufne dane uwierzytelniające w postaci zwykłego tekstu.

Podatne produkty:

 • PNOZmulti Configurator, wszystkie wersje wcześniejsze niż 10.9.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-010-03

Producent: Tridium

Podatności:

 •  CVE-2018-18985 – luka typu XSS, pozwala zdalnemu atakującemu na wprowadzenie kodu do niektórych stron internetowych wpływając na ich poufność.

Podatne produkty:

 • Niagara Enterprise Security 2.3u1, wszystkie wersje wcześniejsze niż 2.3.118.6,
 • Niagara AX 3.8u4, wszystkie wersje wcześniejsze niż 3.8.401.1,
 • Niagara 4.4u2, wszystkie wersje wcześniejsze niż 4.4.93.40.2,
 • Niagara 4.6, wszystkie wersje wcześniejsze niż 4.6.96.28.4.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-333-02