ICS-CERT poinformował o podatności w produktach AVEVA i Columbia Weather Systems.

Producent: AVEVA

Podatności:

  • CVE-2019-6534 – brak kontroli ścieżki wyszukiwania umożliwia atakującemu załadowanie i wykonanie złośliwego pliku.

Podatne produkty:

  • InduSoft Web Studio wersje wcześniejsze niż v8.1 SP3,
  • InTouch Edge HMI wersje wcześniejsze niż 2017 Update 3.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-078-01

Producent: Columbia Weather System

Podatności:

  • CVE-2018-18875, CVE-2018-18880 – podatność typu XSS, w której występuje błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych, który  umożliwia wykonanie dowolnego skryptu.
  • CVE-2018-18876 – luka typu “path traversal”, która może umożliwić atakującemu dostęp do plików urządzenia docelowego.
  • CVE-2018-18877 – umożliwia obejście uwierzytelnienia, co może umożliwić atakującemu dokonanie zmian na urządzeniu lub wywołanie odmowy usługi (DoS).
  • CVE-2018-18878umożliwia atakującemu utworzenie danych wejściowych w postaci, która nie jest odczytywana przez resztę aplikacji, co może powodować wywołanie odmowy usługi (DoS).
  • CVE-2018-18879 – umożliwia zdalne wykonanie kodu.

Podatne produkty:

  • Weather MicroServer firmware wersja MS_2.6.9900 i wcześniejsze.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-078-02