ICS-CERT poinformował o podatności w produktach AVEVA.

Podatności:

  • CVE-2019-10981 – umożliwia uwierzytelnionemu, lokalnemu użytkownikowi dostęp do poświadczeń użytkownika Citect.

Podatne produkty:

  • Vijeo Citect 7.30 oraz 7.40
  • CitectSCADA 7.30 oraz 7.40

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-150-01