ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Advantech i Phoenix Contact.

Producent: Advantech

Podatności:

 • CVE-2019-6519 – umożliwia atakującemu przesłanie szkodliwych danych poprzez obejście uwierzytelnienia.
 • CVE-2019-6521 – umożliwia atakującemu dostęp do poufnych informacji poprzez obejście uwierzytelnienia.
 • CVE-2019-6523 – oprogramowanie niewystarczająco weryfikuje dane wejściowe dla poleceń SQL.

Podatne produkty:

 • WebAccess/SCADA wersja 8.3.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-024-01

Producent: Phoenix Contact

Podatności:

 • CVE-2017-3735 – atak typu DoS jest możliwy poprzez błędy w bibliotece zabezpieczeń przełącznika.
 • CVE-2018-13990 – przełącznik nie ma funkcji limitu czasu logowania – atakujący może uzyskać dostęp poprzez metody siłowe.
 • CVE-2018-13991 – atakujący może uzyskać domyślne prywatne klucze przełącznika.
 • CVE-2018-13992 – domyślne ustawienia interfejsu webowego (HTTP) umożliwiają przekazywanie danych uwierzytelniających użytkownika w sposób niezaszyfrowany. 
 • CVE-2018-13993 – umożliwia atakującemu przesyłanie poleceń przez przeglądarkę.
 • CVE-2018-13994  – atak typu DoS jest możliwy poprzez nadmierną ilość połączeń do interfejsu webowego.

 Podatne produkty:

 • FL SWITCH 3xxx, 4xxx oraz 48xx wersje wcześniejsze niż v1.35.

Więcej informacji: https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-19-024-02