ICS-CERT poinformował o podatności w produktach PEPPERL+FUCHS.

Podatności:

  • CVE-2018-14825 – atakujący z zaawansowaną wiedzą o systemie może wykorzystać te lukę w celu podwyższenia uprawnień.

Podatne produkty:

  • CT50-Ex Android OS v4.4 oraz v6.0

Więcej informacji:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-303-01