ProduktKantech EntraPass software:
Special Edition, wersja 8.22 i wcześniejsze
Corporate Edition, wersja 8.22 i wcześniejsze
Global Edition, wersja 8.22 i wcześniejsze
Numer CVE CVE-2020-9046
Krytyczność 8.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Opis Użytkownik o niskim poziomie uprawnień może uzyskać pełne uprawnienia poprzez podmianę plików na docelowym systemie.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-147-02
ProduktInductive Automation Ignition 8 Gateway versions prior to 8.0.10
Numer CVECVE-2020-12004
Krytyczność5.3 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisBrak odpowiedniego uwierzytelnienia wymaganego do wysyłania zapytań do serwera.
Numer CVE CVE-2020-10644
Krytyczność 9.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
Opis Brak odpowiedniego sprawdzania danych dostarczonych przez użytkownika, co może spowodować deserializację niezaufanych danych.
Numer CVE CVE-2020-12000
Krytyczność 9.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
Opis Brak odpowiedniego sprawdzania danych dostarczonych przez użytkownika, co może spowodować deserializację niezaufanych danych.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-147-01