ProduktGE PACSystem:
CPE100 < R9.85
CPE115 < R9.85
CPE302 < R9.90
CPE305 < R9.90
CPE310 < R9.90
CPE330 < R9.90
CPE400 < R9.90
CPL410 < R9.90
Numer CVECVE-2019-13524
Krytyczność7.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisPrzesłanie zmodyfikowanych pakietów może mięć wpływ na stan poszczególnego modułu wywołując warunek odmowy usługi (DoS).
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-01
ProduktOSIsoft LLC:
PI Vision < 2019
Numer CVECVE-2019-18275
Krytyczność6.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisNiewłaściwa kontrola dostępu może zwrócić nieautoryzowane dane.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-06
ProduktOSIsoft LLC:
PI Vision < 2019
Numer CVECVE-2019-18271
Krytyczność7.1 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:H
OpisW witrynie administratora PI Vision występuje błąd “cross-site request forgery”.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-06
ProduktOSIsoft LLC:
PI Vision 2017 R2
PI Vision 2017 R2 SP1
Numer CVECVE-2019-18273
Krytyczność6.4 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisPodatność typu “cross-site scripting” może umożliwić wprowadzanie nieprawidłowych danych wejściowych.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-06
ProduktOSIsoft LLC:
PI Vision 2017 R2
PI Vision 2017 R2 SP1
PI Vision 2019
Numer CVECVE-2019-18244
Krytyczność5.1 / 10
Wektor CVSSAV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisProdukt zapisuje hasło do konta w logach instalacji w przypadku gdy podczas instalacji / aktualizacji zdefiniowane zostało konto inne niż domyślne.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-014-06