ProduktjSerialComm, wersja 2.2.2 i wcześniejsze
EcoStruxure IT Gateway, wersje 1.5.x, 1.6.x, 1.7.x
Numer CVE CVE-2020-10626
Krytyczność 7.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Luka może pozwolić złośliwemu plikowi DLL o tej samej nazwie co istniejąca biblioteka na wykonanie dowolnego kodu.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA2012601
ProduktFW-50 RTU, Series: 5 Series; CPU-type: CPU-5B; Hardware Revision: 2; CPLD Revision: 6
Numer CVE CVE-2020-10630
Krytyczność8.1 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:H
OpisOprogramowanie niepoprawnie neutralizuje dane wprowadzane przez użytkownika, zanim zostaną udostępnione innym użytkownikom.
Numer CVE CVE-2020-10634
Krytyczność 9.1 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
Opis Spreparowane żądanie może pozwolić atakującemu na wyświetlenie struktury plików urządzenia, którego dotyczy problem i uzyskanie dostępu do plików, które powinny być niedostępne.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/ICSA2012602