ProduktWireless 1410 Gateway, 4.6.43 – 4.7.84
Wireless 1420 Gateway, 4.6.43 – 4.7.84
Wireless 1552WU Gateway, 4.6.43 – 4.7.84
Numer CVE CVE-2020-12030
Krytyczność 10 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
Opis Luka w kodzie używanym do konfiguracji firewall’a. Jeśli użytkownik włączy ustawienie VLAN, zapora firewall zostanie wyłączona.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-135-02
ProduktSoftPAC Project, wersja 9.6 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-12042
Krytyczność6.5 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N
OpisŚcieżki określone w plikach zip używanych do aktualizacji oprogramowania SoftPAC nie są dostatecznie weryfikowane.
Numer CVE CVE-2020-12046
Krytyczność 5.7 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N
Opis Autentyczność plików oprogramowania SoftPAC nie jest weryfikowana po aktualizacji oprogramowania. Umożliwia to atakującemu zastąpienie prawidłowych plików oprogramowania układowego złośliwymi plikami.
Numer CVE CVE-2020-10616
Krytyczność 6.5 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N
Opis SoftPAC nie określa ścieżki wielu importowanych plików .dll co umożliwia atakującemu zastąpienie ich spreparowanymi plikami i wykonać kod przy każdym uruchomieniu usługi.
Numer CVE CVE-2020-10620
Krytyczność 9.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
Opis Luka umożliwia osobie atakującej z dostępem do sieci bezpośrednią komunikację z SoftPAC, w tym np. zdalne zatrzymanie usługi.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-135-01