ICS-CERT poinformował o podatności w produktach Delta Electronics oraz OSIsoft LLC.

Producent: Delta Electronics

Podatności:

  • CVE-2019-13540, CVE-2019-13536 – przepełnienie bufora umożliwia zdalne wykonanie kodu poprzez spreparowane pliki projektu.
  • CVE-2019-13544 – luka typu “out-of-bounds” umożliwia zdalne wykonanie kodu poprzez spreparowane pliki projektu

Podatne produkty:

TPEditor, wersja 1.94 i wcześniejsze

Więcej informacji: https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-01

Producent: OSIsoft LLC

Podatności:

  • CVE-2017-9765 – luka umożliwia zdalne wykonanie kodu na komputerze z tymi samymi uprawnieniami co użytkownik PI SQL Client.

Podatne produkty:

  • PI SQL Client 2018 (PI SQL Client OLEDB 2018)

Więcej informacji: https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-253-06