Produkt RSLinx wersja 4.11.00 i wcześniejsze
Numer CVE CVE-2020-10642
Krytyczność8.8 / 10
Wektor CVSS AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisUwierzytelniony lokalny atakujący może zmodyfikować klucz rejestru a przez to może wykonać złośliwy kod przy użyciu uprawnień systemowych podczas otwierania RSLinx Classic
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-100-01