ProduktWebAccess Node, wersja 8.4.4 i wcześniejsze
WebAccess Node, wersja 9.0.0
Numer CVE CVE-2020-12022
Krytyczność 9.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Błąd w sprawdzaniu danych wejściowych może pozwolić atakującemu na wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-12010
Krytyczność6.3 / 10
Wektor CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:H
OpisLuka typu Path Traversal umożliwia atakującemu usuwanie plików poprzez przesłanie spreparowanego pliku.
Numer CVE CVE-2020-12006
Krytyczność 8.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Luka typu Path Traversal umożliwia atakującemu podmianę plików w aplikacji.
Numer CVE CVE-2020-10638
CVE-2020-12002
Krytyczność 9.8 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Opis Przepełnienia bufora wywołane brakiem właściwej weryfikacji długości danych wprowadzanych przez użytkownika może prowadzić do zdalnego wykonania kodu.
Numer CVE CVE-2020-12014
Krytyczność 7.5 / 10
Wektor CVSS AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Opis Dane wejściowe nie są odpowiednio sprawdzane i mogą pozwolić osobie atakującej na wstrzyknięcie poleceń SQL.
Linkhttps://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-128-01