ICS-CERT poinformował o podatności urządzeń Opto22 PAC Control Basic i PAC Control Professional.

Podatności:

CVE-2018-04154 – przepełnienie bufora umożliwiające zdalne wywołanie kodu

Podatne urządzenia i wersje:

  • PAC Control Basic wersje do R10.0a
  • PAC Control Professional wersje do R10.0a

Więcej informacji:

https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-247-01