ProduktScadaPro Server: before 6.8.0.1
CVECVE-2022-2892
Krytyczność8.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZdalny atakujący może utworzyć specjalnie spreparowany plik, nakłonić ofiarę do otwarcia go za pomocą podatnego oprogramowania i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaTAK
Linkhttp://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-235-05
ProduktScadaPro Server: All versions
CVECVE-2022-2894
Krytyczność8.8 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisOsoba atakująca zdalnie może użyć specjalnie spreparowanego pliku projektu i wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaNIE
Linkhttp://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-235-06
ProduktScadaPro Server: All versions
CVECVE-2022-2896
Krytyczność8.8 /10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisZdalny atakujący może wykonać dowolny kod w systemie docelowym.
AktualizacjaNIE
Linkhttp://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-235-06
ProduktScadaPro Server: All versions
CVECVE-2022-2897
Krytyczność7.7 /10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisUżytkownik lokalny może eskalować uprawnienia w systemie docelowym.
AktualizacjaNIE
Linkhttp://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-235-06
ProduktScadaPro Server: All versions ScadaPro Server Client: All versions
CVECVE-2022-2898
Krytyczność5.5 /10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisUżytkownik lokalny może spowodować odmowę usługi w systemie docelowym.
AktualizacjaNIE
Linkhttp://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-22-235-06