ProduktIGSS Definition (Def.exe) wersja14.0.0.20247 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2020-7550
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowe ograniczenie operacji w granicach luki bufora pamięci może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7551
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowe ograniczenie operacji w granicach luki bufora pamięci może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7552
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowe ograniczenie operacji w granicach luki bufora pamięci może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7553
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach dotycząca zapisu poza zakresem może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
    
Numer CVECVE-2020-7554
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisNieprawidłowe ograniczenie operacji w granicach luki bufora pamięci może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7555
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach zapisu poza zakresem może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) zostanie zaimportowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7556
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach dotycząca zapisu poza zakresem może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7557
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka umożliwiająca odczyt poza zakresem może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2020-7558
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka w zabezpieczeniach dotycząca zapisu poza zakresem może spowodować zdalne wykonanie kodu, gdy złośliwy plik CGF (plik grupy konfiguracyjnej) jest importowany do definicji IGSS.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-324-04