Produkt499ES EtherNet/IP (ENIP) Adaptor Source Code
Numer CVECVE-2020-25159
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy luka, jest podatny na przepełnienie buforu stosu, co może pozwolić osobie atakującej na wysłanie specjalnie spreparowanego pakietu, który może spowodować odmowę usługi lub wykonanie kodu.
AktualizacjaNIE
Link https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-324-03