ProduktAll versions of NEXCOM NIO 5
Numer CVECVE-2020-25151
Krytyczność5.3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisProdukt, którego dotyczy luka, nie weryfikuje poprawnie danych wejściowych, co może pozwolić osobie atakującej na wykonanie ataku typu „DoS”.  
AktualizacjaNIE
  
Numer CVECVE-2020-25155
Krytyczność4.3/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisProdukt, którego dotyczy luka, przesyła niezaszyfrowane poufne informacje, które mogą umożliwić osobie atakującej uzyskanie dostępu do tych informacji.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-308-02