ProduktPcVue Versions 8.10 to versions prior to 12.0.17
Numer CVECVE-2020-26867
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy luka, jest podatny na deserializację niezaufanych danych, co może pozwolić osobie atakującej na zdalne wykonanie dowolnego kodu na serwerze WWW.
AktualizacjaYES
  
Numer CVECVE-2020-26868
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisProdukt, którego dotyczy luka, jest podatny na atak typu „DoS ze względu na możliwość modyfikowania przez nieautoryzowanego użytkownika informacji używanych do sprawdzania poprawności wiadomości wysyłanych przez legalnych klientów sieci Web. Ten problem dotyczy również systemów innych firm opartych na zestawie narzędzi Web Services Toolkit.
AktualizacjaYES
  
Numer CVECVE-2020-26869
Krytyczność7.5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisProdukt, którego dotyczy luka, jest podatny na ujawnienie informacji, umożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do danych sesji legalnych użytkowników. Ten problem dotyczy również systemów innych firm opartych na zestawie narzędzi Web Services Toolkit.
AktualizacjaYES
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-308-03