ProduktZestaw SDK klienta / serwera OPC UA oparty na platformie Unified Automation .NET: wersje 3.0.7 i starsze (tylko wersje .NET 4.5, 4.0 i 3.5 Framework)
Numer CVECVE-2021-27434
Krytyczność7.2/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:L
OpisOPC UA .NET Framework może ujawnić poufne informacje podmiotowi, który nie jest upoważniony do dostępu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-133-04