ProduktWersje VideoEdge wcześniejsze niż 5.7.0
CVECVE-2021-3156
Base score7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
DetailsVideoEdge oblicza lub używa nieprawidłowej wartości maksymalnej lub minimalnej, która jest o jeden więcej lub o jeden mniejsza od prawidłowej wartości.
Patch availableYES
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-147-02