ProduktFactoryTalk AssetCentre, v10.00 and earlier
Numer CVECVE-2021-27462
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje w sposobie jak usługa Aosservice.rem w FactoryTalk Assetcentre weryfikuje dane serializowane. Ta luka może zezwolić na zdalny, nieuwierzytelniony atakujący do wykonywania dowolnych poleceń w FactoryTalk Assetcentre.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27466
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisTa luka może zezwolić na zdalny, nieuwierzytelniony atakujący do wykonywania dowolnych poleceń w FactoryTalk Assetcentre.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27470
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje w sposobie, w jaki sposób serwis logservice.rem w FactoryTalk Assetcentre weryfikuje dane serialne. Ta luka może zezwolić na zdalny, nieuwierzytelniony atakujący do wykonywania dowolnych poleceń w FactoryTalk Assetcentre.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27474
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisFactoryTalk Assetcentre nie ogranicza prawidłowo wszystkich funkcji związanych z usługami remotingowymi IIS. Ta luka może zezwolić na zdalnego, nieuwierzytelnionego napastnika do modyfikacji poufnych danych na FactoryTalk Assetcentre.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27476
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka działa w funkcji SaveconfigFile Service Racompare, która może zezwolić na wstrzyknięcie polecenia OS. Ta luka może zezwolić na zdalny, nieuwierzytelniony atakujący do wykonywania dowolnych poleceń w FactoryTalk Assetcentre.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27472
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisLuka istnieje w funkcji Runsearch Service Service Service, co może pozwolić na wykonywanie zdalnych nieuwiastowanych arbitralnych instrukcji SQL.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27468
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisUsługa Aosservice.rema eksponuje funkcje braku właściwego uwierzytelniania. Ta luka może zezwolić na zdalnego, nieuwierzytelnionego napastnika do wykonania arbitralnych instrukcji SQL.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27464
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisObsługa Archiveservice.rema naraża funkcje brakujące właściwe uwierzytelnianie. Ta luka może zezwolić na zdalnego, nieuwierzytelnionego napastnika do wykonania arbitralnych instrukcji SQL.
AktualizacjaTAK
  
Numer CVECVE-2021-27460
Krytyczność10/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisKomponenty FactoryTalk AssetCentre zawierają punkty końcowe zdalnego sterowania .NET nieokreślone dane bez wystarczającej weryfikacji, że uzyskane dane będą ważne. Ta luka może zezwolić na zdalnego, nieuwierzytelniony atakujący, aby uzyskać pełny dostęp do serwera głównego serwera FactoryTalk Assetcentre i wszystkich maszyn agentów.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-091-01