ProduktOPC UA .NET Standard: wersje wcześniejsze od 1.4.365.48 OPC UA .NET Legacy
Numer CVECVE-2021-27432
Krytyczność7.5
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisProdukty, których dotyczy luka, są podatne na niekontrolowaną rekursję, co może pozwolić osobie atakującej na wywołanie przepełnienia stosu.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-133-03