ProduktTyco AI: wszystkie wersje do wersji 1.2 włącznie
Numer CVECVE-2021-3156
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisFirma Tyco AI oblicza lub używa nieprawidłowej wartości maksymalnej lub minimalnej, która jest o jeden stopień mniejsza lub mniejsza od prawidłowej wartości.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-133-02