ProduktCENTUM CS 3000 (w tym Entry Class CENTUM CS 3000): Wersja od R3.08.10 do R3.09.50
CENTUM VP (w tym Entry Class CENTUM VP): Wersja od R4.01.00 do R4.03.00
CENTUM VP (w tym Entry Class  CENTUM VP): Wersja od R5.01.00 do R5.04.20
CENTUM VP (w tym Entry Class CENTUM VP): Wersja od R6.01.00 do R6.11.10
Numer CVECVE-2024-5650
Krytyczność8.5/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisJeśli atakującemu uda się w jakiś sposób włamać do komputera, na którym zainstalowano dany produkt lub uzyskać dostęp do folderu współdzielonego, zastępując plik DLL zmienionym, możliwe będzie uruchomienie dowolnych programów z uprawnieniami konta SYSTEM.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-172-01