ProduktCENTUM VP/CS 3000 controller
FCS CP31,
CP33, CP345 CP401, CP451
CVECVE-2022-33939
Krytyczność6.5 /10
CVSSAV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
OpisKontroler FCS Yokogawa CENTUM VP/CS 3000 jest podatny na atak typu „odmowa usługi” spowodowany przez zniekształcony pakiet. Atak ten może zatrzymać komunikację między stacjami w blokach łączy danych (ADL).
  
AktualizacjaTAK/NIE
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-228-01 https://web-material3.yokogawa.com/1/33029/files/YSAR-22-0008-E.pdf