ProduktOprogramowanie układowe Exemys RME1-AI: wszystkie wersje przed wersją 2.1.6 . włącznie
Numer CVECVE-2022-2197
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisKorzystając z określonego ciągu danych uwierzytelniających, osoba atakująca z dostępem sieciowym do interfejsu sieciowego urządzenia może obejść schemat uwierzytelniania i wykonać operacje administracyjne.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-181-01