ProduktTreck TCP/IP stack, wersja 6.0.1.67 i wcześniejsze
Podatne komponenty:
HTTP Server
IPv6
DHCPv6
Numer CVECVE-2020-25066
Krytyczność9.8 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisLuka umożliwia wywołanie warunku odmowy usługi lub wykonanie dowolnego kodu.
Numer CVECVE-2020-27337
Krytyczność9.1 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
OpisLuka typu out-of-bounds write może pozwolić nieuwierzytelnionemu użytkownikowi na potencjalne wywołanie warunku odmowy usługi.
Numer CVECVE-2020-27338
Krytyczność5.9 / 10
CVSSAV:A/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H
OpisLuka typu out-of-bounds read może pozwolić nieuwierzytelnionemu użytkownikowi na wywołanie warunku odmowy usługi poprzez dostęp do sąsiedniej sieci.
Numer CVECVE-2020-27336
Krytyczność3.7 / 10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N
OpisNieprawidłowe sprawdzanie poprawności danych wejściowych może pozwolić nieuwierzytelnionemu użytkownikowi na odczyt poza granicami do trzech bajtów poprzez dostęp do sieci.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-353-01