ProduktSentinel LDK Run-Time Environment, wersja 7.6 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2021-32928
Krytyczność9.6 / 10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H
OpisInstalator środowiska wykonawczego dodaje regułę zapory o nazwie „Sentinel License Manager”, która zezwala na połączenia przychodzące z sieci prywatnych przy użyciu portu TCP 1947. Podczas odinstalowywania deinstalator nie zamyka portu 1947.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-21-159-06