ProduktSerwer PowerSYSTEM: wersja 4.07.00 i wcześniejsze
Substation Server 2021: wersja 4.07.00 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2024-3313
Krytyczność8.4/10
CVSSAV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisPomyślne wykorzystanie luk w komponentach używanych przez PowerSYSTEM Server 2021 i Substation Server 2021 może pozwolić na eskalację uprawnień, odmowę usługi lub wykonanie dowolnego kodu.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/news-events/ics-advisories/icsa-24-100-01