ProductAirlink Router (ES450, GX450) z oprogramowaniem ALEOS: wersje 4.9.7 i wcześniejsze     
Airlink Router (MP70, RV50, RV50x, RV55, LX 40, LX60) z oprogramowaniem ALEOS: wersje wcześniejsze niż 4.16.0
Numer CVECVE-2022-46649
Krytyczność8.0/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisWersje routera AirLink z oprogramowaniem ALEOS są podatne na ataki, gdy użytkownicy z ważnymi poświadczeniami ACEManager i dostępem do interfejsu ACEManager mogą manipulować operacją rejestrowania IP w celu wykonania dowolnych poleceń powłoki na urządzeniu.
  
Numer CVECVE-2022-46650
Krytyczność4.4/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
OpisWersje routera AirLink z oprogramowaniem ALEOS są podatne na ataki, gdy użytkownicy z ważnymi poświadczeniami ACEManager i dostępem do interfejsu ACEManager mogą zmienić konfigurację urządzenia, aby ujawnić poświadczenia ACEManager na stronie stanu przed logowaniem.
  
AktualizacjaTAK
Linkhttps://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-23-026-04